Olavi Hemmilä

Klicka här för att redigera underrubrik

I was born in Finland, but grew up in Sweden. I am a Ph. D in Comparative Literature and have served as a university teacher for many years.

.....

Jag är född i Finland men uppvuxen i Grängesberg. Numera bor jag i Rättvik med min familj. Jag är fil. dr i litteraturvetenskap och universitetslärare sedan många år.

After many journeys in all directions, I am well acquainted with different spiritual traditions. All roads lead to the same inexhaustible source.

....

Efter många resor i olika väderstreck är jag väl förtrogen med en rad olika andliga traditioner. Alla vägar tycks leda till samma outtömliga källa.